Missie en Visie

Missie lifetime zorg na stottertherapie

Wij wensen dat iedereen, die individuele therapie heeft gevolgd zelfstandig en in contact met anderen zich een leven lang optimaal ondersteund weet precies op juist dat gebied van het spreken dat nog zorg nodig heeft. Wij hebben, vanuit de Nederlands Vereniging voor Stottertherapie, daartoe ontwikkeld een interactief, op ieder gewenst moment te gebruiken vrij ter beschikking staand online sociaal platform. Jouw nazorg is onze zorg.

Visie op stotteren, stottertherapie en zorg na therapie

Stotteren:

Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. De eerste symptomen worden meestal waargenomen in de kindertijd, wanneer een kind in zinnen gaat spreken. Stotteren kan uitgroeien tot een communicatieprobleem dat de sociale ontwikkeling en het persoonlijk welbevinden ernstig belemmert. Bij mensen die stotteren verloopt de aansturing van de spraakbeweging vanuit de hersenen niet vloeiend. Deze mistiming van de spraakbewegingen kan herhalen, verlengen en blokkeren van klanken veroorzaken. Wanneer mensen die stotteren proberen de onvloeiendheden te verbergen, geeft dat extra spanning en beïnvloedt dat ook de gedachten, emoties en de interactie met de luisteraar.

Stottertherapie:

Stottertherapeuten erkend door de NVST werken volgens de richtlijn Stotteren aan alle facetten van het communiceren:

  • Het aanleren van gemakkelijker en vloeiender spreken
  • De moed hebben om in alle situaties vrijuit te spreken
  • Rust en ontspanning voelen in de communicatie

Zorg na therapie:

Door de complexiteit van het stotterprobleem in de communicatie kan er na therapie een terugval zijn. Het spreekt dan ook vanzelf dat er een leven lang, wanneer nodig, ondersteuning mag worden gevraagd.